Gel proti pticam

Pred nekaj leti so v podjetju OSD gruppo Ecotech testirali gel proti golobom in prišli do naslednjih zaključkov:

Geli BIRD FREE ali BIRD X, ki se v zadnjem času prodajajo na našem trgu, imajo enako kemično sestavo (vsebujejo polibuten v več kot 65 %) in se razlikujejo samo po barvi.

Testiran izdelek je bil rumene barve in je imel vonj po cimetu. Izdelku so priloženi še prozorni plastični krožniki, v katere je treba namestiti gel, da bi se s tem izognili umazaniji na drugih površinah. Golobi naj bi gel v krožnikih zaznali kot ogenj in naj bi se ga ustrašili.

Če tak izdelek uporabljamo za manjšo površino, kot je na primer betonska ograja na balkonu, lahko gel deluje le kratek čas, dolgoročno pa ni uporaben.

Navajamo nekaj dejstev v razmislek:

  1. Gel privlači prah, smog, pajčevine in mrčes.
  2. Z gelom se umažejo tudi okolne površine, saj golobi z nogami hodijo po posodi z gelom in ga nato raznašajo.
  3. Efekt »ognja« ni realen – je lažen: golobi se gela ne bojijo (ga ne zaznavajo kot ogenj). Delovanje gela je mehanične narave, saj golobi sprva ocenijo, da nimajo prostora za pristajanje med krožnički, kasneje pa se nanje navadijo.
  4. Golob se nekaj časa ne približuje objektu samo zato, ker vidi neznan predmet (krožničke z gelom), a sčasoma se nanje navadi in naredi gnezdo v njihovi bližini.
  5. Gel proti golobom ni mogoče uporabljati na robovih žlebov.
  6. Ko se golob umaže z gelom, težko leti.
  7. Gel se v toplem vremenu topi in umaže okolne vodotesne površine, tudi če je vsebina v krožničkih.

Obstaja še druga različica gela, ki je sive barve in naj bi prav tako delovala optično, z vonjem in mehanično. Vendar so ugotovili, da gel ne deluje tako, kot obljubljajo, in gre le za zavajanje.

V Italiji so v roku dveh let od začetne evforije, ko so vsi verjeli, da izdelek deluje, prešli v fazo, ko ga skoraj ne uporabljajo več.

Spodnje slike veliko povedo, kaj si golobi mislijo o Bird free gel. Ali se boste odločili za gel proti golobom?

Več o naših storitvah si lahko tudi ogledate na FB strani.

ECOBIRDS ne priporoča gel proti pticam ali ognjeni gel!